รายละเอียดของกำนัล

KS Amazing Point ตั้งแต่ 300 คะแนน

คะแนนสะสม KS Amazing Point ตั้งแต่ 300 คะแนนขึ้นไป แลกรับบัตรของขวัญห้างสรรพสินค้าชั้นนำ บัตรรับประทานอาหาร และ บัตรชมภาพยนตร์ได้มากมาย


เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์กสิกรไทยเท่านั้น  

KS Amazing Point 300 หรือ 400 คะแนน

คะแนนสะสม KS Amazing Point ตั้งแต่ 300 หรือ 400 คะแนน แลกรับแลกรับหนังสือเพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน หรือหนังสือคู่หูนักลงทุน แนวทางต่างแต่เป้าหมายเดียวกัน โดย เผดิมภพ สงเคราะห์ และ กวี ชูกิจเกษม 
 
เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์กสิกรไทยเท่านั้น