คุณมีบริการฝากหลักประกัน ODD

ฝากหลักประกันผ่านระบบ ODDเพื่อใช้บริการชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติ Online Direct Debit (ODD) โดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารกสิกรไทยเข้าสู่พอร์ตหลักทรัพย์ฯ ได้แบบ Real-time

คุณไม่มีบริการฝากหลักประกัน ODD

สมัครฝากหลักประกันผ่านระบบ ODDเพื่อสมัครบริการชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติ Online Direct Debit (ODD) โดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารกสิกรไทยเข้าสู่พอร์ตหลักทรัพย์ฯ ได้แบบ Real-time