บริการฝากหลักประกัน


1. E-Payment (ODD)

บริการชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติ โดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารกสิกรไทย ซึ่งระบบจะเพิ่มอำนาจการซื้อหลักทรัพย์ (Line Available) ให้ท่านทันที (ภายในวันทำการเวลา 08.30 - 17.00 น.) บริการนี้ใช้ได้กับบัญชี 2 ประเภทเท่านั้น คือ บัญชีแคชบาลานซ์ และบัญชีตราสารอนุพันธ์

ท่านสามารถทำรายการได้ 2 ช่องทาง คือ
• ขั้นตอนการใช้งานผ่านหน้า K-Cyber Trade เว็บไซต์
• ขั้นตอนการใช้งานผ่านแอพพลิเคชันบนมือถือ


วิธีการสมัครบริการ E-Payment ODD :
• ขั้นการสมัคร E-Payment (ODD) ผ่าน K-Cyber Banking
• ขั้นการสมัคร E-Payment (ODD) ผ่าน ATM
 

2. Bill Payment

การฝากหลักประกันผ่านบริการรับชำระสินค้า/บริการ โดยท่านสามารถฝากหลักประกันผ่านได้ทุกช่องทางของ 7 ธนาคาร ได้แก่ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ธนชาต ธ.ไทยพาณิชย์ และ ธ.ทหารไทย ทั้งนี้ ท่านไม่ต้องส่งหลักฐานยืนยันการทำรายการ และไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากหลักประกัน สำหรับบริการดังกล่าวนี้ ท่านจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ภายใน 30 นาที (ภายในวันทำการเวลา 08.30 - 17.00 น.)

การฝากหลักประกันผ่านบริการ Bill Payment มี 3 ช่องทาง ได้แก่
2.1 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (Internet Banking) หรือแอพพลิเคชั่น (Mobile Banking) ทั้ง 7 ธนาคาร โดยระบุหมายเลขอ้างอิงของผู้ชำระ หมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (ref.1) และเลขที่บัตรประชาชน (ref.2) ให้ถูกต้อง

2.2 ผ่านตู้ ATM ทั้ง 7 ธนาคาร โดยระบุ company code, หมายเลขอ้างอิงของผู้ชำระ หมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (ref.1) และเลขที่บัตรประชาชน (ref.2) ให้ถูกต้อง

2.3 ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทั้ง 7 ธนาคาร โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่
 

คู่มือการฝากหลักประกัน

ธนาคาร

Company Code

Website Channel

Mobile Channel

ATM

ธ.กสิกรไทย

50211

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

ธ.กรุงเทพ

14114

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

ธ.ไทยพาณิชย์

0143063200

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

ธ.กรุงไทย

5335

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

ธ.ทหารไทย

2603

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

ธ.กรุงศรีอยุธยา

24709

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

ธ.ธนชาต

3133

คลิกที่นี่

-

คลิกที่นี่


3. Automatic Transfer System - ATS

บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี Cash Account แล้วเท่านั้น เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์หรือโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์ และเพื่อนำฝากหลักประกัน โดยระบบ ATS จะให้บริการได้หลังจากที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ และเปิดบัญชีหลักทรัพย์แล้วประมาณ 1-3 สัปดาห์ (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการ)


วิธีหักบัญชีอัตโนมัติ เพื่อชำระราคาซื้อ-ขายหลักทรัพย์

เฉพาะสำหรับลูกค้าบัญชี Cash Account เท่านั้น บริษัทฯ จะดำเนินการตัดเงินจากบัญชีธนาคารของลูกค้าเพื่อชำระราคาซื้อ-โอนเงินค่าขายหลักทรัพย์

กรณีซื้อหลักทรัพย์ ให้ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ T+3
กรณีขายหลักทรัพย์ ให้โอนเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในวันที่ T+3

วิธีหักบัญชีอัตโนมัติ เพื่อฝากหลักประกัน

ลูกค้าบัญชี Cash Account ที่มีความประสงค์จะเพิ่มหลักประกันในบัญชี Credit Balance, Cash Balance, Cash Account และ Derivative Account ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อทำการโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ท่านต้องการได้ โดยบริษัทฯ จะทำการเพิ่มยอดเงินให้ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยจากการวางเงินในบัญชี (ดอกเบี้ยเป็นไปตาม Saving Bank Rate)

กรณีลูกค้าส่งคำสั่งหักบัญชี ก่อน 11.00 น. ลูกค้าจะได้รับยอดเงิน ก่อน ตลาดเปิดภาคบ่าย (วันที่ T)
กรณีลูกค้าส่งคำสั่งหักบัญชี หลัง 11.00 น. ลูกค้าจะได้รับยอดเงิน ก่อน ตลาดเปิดภาคเช้า (วันที่ T+1)

ท่านสามารถใช้งานบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ATS ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้


หมายเหตุ :

  • 1. ธนาคารที่บริษัทฯ มีบริการหักเงินและ / หรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากโดยระบบอัตโนมัติ ATS จำนวน 8 ธนาคาร ดังนี้ KBANK / BBL / SCB / KTB / TMB / BAY / CIMB / TBANK
  • 2. จำนวนเงินขั้นต่ำที่สามารถทำรายการฝากเงินโดยหักบัญชีอัตโนมัติ ATS ได้ คือ 10,000 บาท
Retrieving Data