บริการฝากหลักประกันรายละเอียดการฝากหลักประกันแต่ละช่องทาง
Bill Payment

การฝากหลักประกันผ่านบริการรับชำระสินค้า/บริการ โดยท่านสามารถฝากหลักประกันผ่านได้ทุกช่องทางของ 7 ธนาคาร ได้แก่ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ธนชาต ธ.ไทยพาณิชย์ และ ธ.ทหารไทย ทั้งนี้ ท่านไม่ต้องส่งหลักฐานยืนยันการทำรายการ และไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากหลักประกัน สำหรับบริการดังกล่าวนี้ ท่านจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ภายใน 30 นาที (ภายในวันทำการเวลา 08.30 - 17.00 น.)
 

การฝากหลักประกันผ่านบริการ Bill Payment

• ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (Internet Banking) หรือแอพพลิเคชั่น (Mobile Banking) ทั้ง 7 ธนาคาร โดยระบุหมายเลขอ้างอิงของผู้ชำระ หมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (ref.1) และเลขที่บัตรประชาชน (ref.2) ให้ถูกต้อง
• ผ่านตู้ ATM ทั้ง 7 ธนาคาร โดยระบุ company code, หมายเลขอ้างอิงของผู้ชำระ หมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (ref.1) และเลขที่บัตรประชาชน (ref.2) ให้ถูกต้อง
• ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทั้ง 7 ธนาคาร โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

คู่มือการฝากหลักประกัน

ธนาคาร

Company Code

Website Channel

Mobile Channel

ATM Channel

ธ.กสิกรไทย

เลขที่บัญชี 099-1-33897-7

 

50211

คู่มือ

คู่มือ

คู่มือ

ธ.กรุงเทพ

เลขที่บัญชี 127-3-14772-6

 

14114

คู่มือ

คู่มือ

คู่มือ

ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 014-3-06320-0

 

0143063200

คู่มือ

คู่มือ

คู่มือ

ธ.กรุงไทย

เลขที่บัญชี 172-6-00961-0

 

5335

คู่มือ

คู่มือ

คู่มือ

ธ.ทหารไทย

เลขที่บัญชี 193-1-02053-9

 

2603

คู่มือ

คู่มือ

คู่มือ

ธ.กรุงศรีอยุธยา

เลขที่บัญชี 146-0-02470-9

 

24709

คู่มือ

คู่มือ

คู่มือ

ธ.ธนชาต

เลขที่บัญชี 018-6-03883-2

 

3133

คู่มือ

คู่มือ

คู่มือ


E-Payment (ODD)

บริการชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติ โดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารกสิกรไทย ซึ่งระบบจะเพิ่มอำนาจการซื้อหลักทรัพย์ (Line Available) ให้ท่านทันที (ภายในวันทำการเวลา 08.30 - 17.00 น.) บริการนี้ใช้ได้กับบัญชี 2 ประเภทเท่านั้น คือ บัญชีแคชบาลานซ์ และบัญชีตราสารอนุพันธ์


คู่มือการใช้งาน


Automatic Transfer System - ATS

บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี Cash Account แล้วเท่านั้น เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์หรือโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์ และเพื่อนำฝากหลักประกัน โดยระบบ ATS จะให้บริการได้หลังจากที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ และเปิดบัญชีหลักทรัพย์แล้วประมาณ 1-3 สัปดาห์ (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการ)


วิธีหักบัญชีอัตโนมัติ เพื่อชำระราคาซื้อ-ขายหลักทรัพย์

เฉพาะสำหรับลูกค้าบัญชี Cash Account เท่านั้น บริษัทฯ จะดำเนินการตัดเงินจากบัญชีธนาคารของลูกค้าเพื่อชำระราคาซื้อ-โอนเงินค่าขายหลักทรัพย์

กรณีซื้อหลักทรัพย์ ให้ชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ T+2
กรณีขายหลักทรัพย์ ให้โอนเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในวันที่ T+2

วิธีหักบัญชีอัตโนมัติ เพื่อฝากหลักประกัน

ลูกค้าบัญชี Cash Account ที่มีความประสงค์จะเพิ่มหลักประกันในบัญชี Credit Balance, Cash Balance, Cash Account และ Derivative Account ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อทำการโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ท่านต้องการได้ โดยบริษัทฯ จะทำการเพิ่มยอดเงินให้ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยจากการวางเงินในบัญชี (ดอกเบี้ยเป็นไปตาม Saving Bank Rate)

กรณีลูกค้าส่งคำสั่งหักบัญชี ก่อน 11.00 น. ลูกค้าจะได้รับยอดเงิน ก่อน ตลาดเปิดภาคบ่าย (วันที่ T)
กรณีลูกค้าส่งคำสั่งหักบัญชี หลัง 11.00 น. ลูกค้าจะได้รับยอดเงิน ก่อน ตลาดเปิดภาคเช้า (วันที่ T+1)

ท่านสามารถใช้งานบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ATS ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้


หมายเหตุ :

  • 1. ธนาคารที่บริษัทฯ มีบริการหักเงินและ / หรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากโดยระบบอัตโนมัติ ATS จำนวน 8 ธนาคาร ดังนี้ KBANK / BBL / SCB / KTB / TMB / BAY / CIMB / TBANK
  • 2. จำนวนเงินขั้นต่ำที่สามารถทำรายการฝากเงินโดยหักบัญชีอัตโนมัติ ATS ได้ คือ 10,000 บาท


Retrieving Data