เทคนิคการใช้ KS Super Stock Application

พบกับเทคนิคการใช้ KS Super Stock Application ในการสแกนหุ้นเด็ดได้ทุกวันที่

 

Facebook Fanpage KSecurities

 

 

  

 

 


 

  

 KS Super Stock Scan หุ้นเด่น

 

KS Super Stock เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งใน Application นี้ จะมีเมนู Scan ที่รวบรวมสูตรลับเฉพาะของ KS ไว้หลากหลายสูตรที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของนักลงทุน ทั้งข้อมูลทางด้านพื้นฐานและข้อมูลด้านเทคนิคคอล

 

คู่มือการ Activate เพื่อเข้าใช้งาน KS Super Stock
VDO สอนการใช้งานเบื้องต้น KS Super Stock
คู่มือสอนการใช้งานเบื้องต้น KS Super Stock

 

ตอนที่ 
Tips การใช้งาน KS Super Stock
 

 1

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร 3-Year High Yield

 

 2

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร 10-Year Stable EPS Growth

 

3

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร Stable ROE Growth  

4

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร 5/10 EMA Bullish Cross Over  

5

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร Today Volume Jump  

6

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร MACD Buy Signal (Day)

 

7

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร RSI + MACD Buy Signal (Day)  

8

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร Day Bullish Divergence  

9

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร ADX Positive Trend  

10

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร 5 Year Stable Yield with High EPS  

11

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร D/E Decline with High EPS  

12

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร 3 Year Stable EPS Growth

 

13

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร 3-Month Foreign Big Buy  

14

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร New High in 3 Month  

15

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร Momentum Earning Growth  

16

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร Very High dividend This Year  

17

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร Day Bearish Divergence  

18

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร Profit Jump Up  

19

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร ATR Positive Trend  

20

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร SSTO Bullish Crossover  

21

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร 3-Yr P/E Down,Price Down  

22

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร 3 Year Stable Net Profit Growth+

3 Month Foreign Big Buy

 

23

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร 3-Year Hight Yield with Good Profit  

24

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร 1-Month Foreign Big Sell  

25

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร Domestic Plays  

26

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร 3-Year Strong EPS Growth  

27

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร Window Dess Themw  

28

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร High Yield with MACD Bullish  

29

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร MAI Volume Jume Up  

30

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร Big Cap with High Yield  

31

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร Fund Flow Festival

 

32

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร 10/20/30/40 Golden Cross

33

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร Big Cap Bullish EMA

34

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร Relative Stronger than SET

35

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร Sector Outperform than SET

36

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร Strong Fundamental

37

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร Big Cap Run Trend

38

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร SET100 Position Sign

39

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร Domestic Strong Trend

40

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร Banking Sector Come Back

41

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร Laggard Play

42

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร Stable Yield Against Volatility

43

 Scan หุ้นโดนใจ สไตล์ KS ด้วย KS Super Stock Application ในสูตร Sell on Fact

 

Retrieving Data