เกี่ยวกับเรา

ภารกิจและวิสัยทัศน์

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่งคั่ง และมั่นคงให้ลูกค้าแต่ละราย บนมาตรฐาน การให้บริการอย่างครบวงจรของสถาบันการเงินชั้นนำ