เกี่ยวกับเรา

รางวัลเกียรติยศ

รางวัลจากหลากหลายสถาบันทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ หมายถึง บทพิสูจน์แห่งความมุ่งมั่นในการทำงานภายใต้บริบทของความเป็นเลิศทางการเงินในเครือธนาคารกสิกรไทย เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดแด่ลูกค้าคนสำคัญ

 • SET Award of Honor : SET Awards 2015

  ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร มอบรางวัล SET Award of Honor ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะของการเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่องกัน (ปี 2555-2558)

 • Best Securities Company - Derivatives : SET Awards 2015

  รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี ด้านผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร เป็นครั้งแรกที่เราได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลนี้ นี่คือบทพิสูจน์ความสำเร็จของความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะพัฒนาการบริการให้เป็นเลิศสูงสุด เพื่อสร้างความสุขคู่การลงทุน

 • SET Award of Honor : SET Awards 2014

  ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร มอบรางวัล SET Award of Honor ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะของการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ที่มีความเป็นเลิศติดต่อกัน 3 ปีซ้อน (ปี 2555-2557)

 • Best Securities Company : SET Awards 2013

  รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจ อันสูงสุด ที่เราได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลนี้อีกครั้ง นี่คือบทพิสูจน์ความสำเร็จของความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะพัฒนาการบริการให้เป็นเลิศสูงสุด เพื่อสร้างความสุขคู่การลงทุน

 • Best Research Team (Retail Investor) : IAA Awards 2013

  รางวัลทีมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • Best Securities Company : SET Awards 2012

  รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี เป็นปีที่ 4 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร สะท้อนความสำเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้านการลงทุนอย่างไม่หยุดยั้ง

 • Best Technical Analyst 2012 (Retail Investor)

  รางวัลนักวิเคราะห์เทคนิคยอดเยี่ยมจากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • Outstanding Securities Company : SET Awards 2011

  ประสบความสำเร็จอีกครั้งกับรางวัล บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ซึ่งแสดงถึงคุณภาพของผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและการบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าและนักลงทุน

 • Best Research Team (Retail Investor) : SAA Awards 2011

  รางวัลทีมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปีจากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • SET of Honor : SET Awards 2010

  ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร มอบรางวัล SET Award of Honor ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะของการเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ที่มีความเป็นเลิศติดต่อกัน 3 ปีซ้อน (ปี 2551-2553) และนี่หมายถึงบทพิสูจน์แห่งความมุ่งมั่นในการทำงานภายใต้บริบทของความเป็นเลิศทางการเงิน ในเครือธนาคารกสิกรไทย

 • Best Securities Company : SET Awards 2009

  อีกหนึ่งความสำเร็จและเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ กับรางวัล Best Securities Company Awards 2 ปีซ้อน ปี 2008 -2009 จากงาน "SET Awards" รางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีความยอดเยี่ยม โดยพิจารณาจากผลงาน 2 ด้าน อันได้แก่ ความสามารถในการดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่โดดเด่นและมีคุณภาพและบริการที่ดี และด้านผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ และครอบคลุมหลักทรัพย์ที่หลากหลาย

 • Best Securities Company : SET Awards 2008

  บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี รางวัลอันดับหนึ่งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร เพื่อมอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ที่มีความโดดเด่น และประสบความสำเร็จทั้งในด้านผลการดำเนินงานและการให้บริการลูกค้า

 • Securities Analyst Awards 2008

  บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศมากที่สุดประจำปี 2008 จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี
  - รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมกลุ่มธนาคาร
  - รางวัลนักกลยุทธ์ยอดเยี่ยม
  - รางวัลรองชนะเลิศทีมวิจัยยอดเยี่ยม

 • Best Domestic Investment Bank in Thailand – The Asset Country Awards 2008

  ความสำเร็จจากความร่วมมือของเครือธนาคารกสิกรไทยในการนำเสนอ Total Solutions ให้กับลูกค้าที่นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเซียให้การยอมรับ