ขออภัยในความไม่สะดวก
We apologize for the inconvenience.

เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ โดยจะกลับมาให้บริการใหม่ในเร็ว ๆ นี้ หากลูกค้าต้องการเปิดบัญชี กรุณาติดต่อสาขาธนาคารกสิกรไทย

As Kasikorn Securities is performing a scheduled maintenance of account opening to improve our service. Our system will be back soon. For account opening , please contact Kasikornbank branch.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ KS Customer 0-2696-0011 หรือ 0-2796-0011

For more information
Please contact KS Customer Service at +662 696 0011 or +662 796 0011.