ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
Sorry for your inconvenience.

ขณะนี้ อยู่นอกเวลาให้บริการ
กรุณาทำรายการภายในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 19.00 น. เว้นวันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

The service is now closed.
Please submit your consent during Monday - Friday between 8.30 a.m. - 7.00 p.m., except holidays announced by the Bank of Thailand.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ KS Call Center 02-7960011 หรือ 02-3450011
ภายในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. เว้นวันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

For more information
Please contact KS Call Center at +662-7960011 or +662-3450011
during Monday - Friday between 8.30 a.m. - 5.00 p.m., except holidays announced by the Bank of Thailand.